Działy

HR

Tworzymy Zespół składający się z najlepszych ekspertów HR o wysokich umiejętnościach oraz rozumieniu biznesu, dzięki czemumamy realny wpływ na realizację celów organizacji. Wyprzedzamy oczekiwania biznesu, definiujemy i tworzymy narzędzia będące wartością dodaną dla przedsiębiorstwa. Głównym elementem naszych działań jest ścisła współpraca z Managerami we wdrażaniu proponowanych rozwiązań. W skład naszego Departamentu wchodzi także Dział Administracji, który odpowiada za przestrzeń biurową, zaopatrzenie, obsługę spotkań oraz atmosferę w firmie. Dba o pracowników podwyższając ich warunki pracy oraz odpowiadając na ich potrzeby. Wszystkich nas cechuje wysoki poziom zaangażowania, ponieważ doskonale wiemy, że samodzielność i poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania dają wysoki poziom satysfakcji, a to procentuje. Niezwykle istotna jest dla nas domowa atmosfera pracy, pamiętając, że jest to miejsce, w którym spędzamy bardzo dużą część swojego czasu. Każdego dnia wykazujemy się otwartością na wszelkie inicjatywy naszych pracowników, podchodząc z pasją i kreatywnością do ich realizacji.

Anna Panek
Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi i Administracji

Posiada dwunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi, które zdobywała pracując na stanowiskach managerskich w korporacjach z branży bankowej, FMCG i farmaceutycznej. Do jej głównych obszarów zainteresowań zawodowych należą rozwijanie talentów w organizacji, planowanie sukcesji oraz coaching. Z Vivusem związana od 2015 roku. Jest absolwentką Wydziału Zarządzania Kadrami na Uniwersytecie Jagiellońskim i doktorantką w Akademii Leona Koźmińskiego.

MARKETING

Pion Marketingu jest odpowiedzialny przede wszystkim za generowanie sprzedaży i przychodów spółki. Przygotowujemy komunikację marketingową i reklamy do wszelkiego rodzaju mediów. Dbamy o wizerunek naszych marek i kształtujemy go tak, aby był atrakcyjny dla jak największej liczby odbiorców. Jesteśmy działem kreatywnym – generujemy ciągle nowe pomysły jednocześnie analizując wyniki naszych działań m.in. poprzez sprawdzanie efektywności kanałów mediowych. Jesteśmy nastawieni na cel, dynamiczni, kreatywni, posiadamy umiejętność szybkiej oceny sytuacji, a także zdolności analityczne. Dostarczamy innowacyjne produkty, budujemy nowe rozwiązania w świecie finansów, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów. Cenimy dynamizm i profesjonalizm w działaniu, proste rozwiązania oraz biznesowe podejście, w którym Klient jest najważniejszy. Lubimy nietuzinkowe myślenie, niestandardowe podejście, wychodzenie poza sztywne ramy. Jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy liderem na rynku.

PRAWNY

Departament Prawny i Compliance zajmuje się przygotowywaniem i opiniowaniem dokumentacji prawnej. Sprawdza ją pod względem zgodności z wymogami prawnymi oraz innymi wytycznymi. Dostarcza najbardziej optymalne rozwiązania i rzetelne opinie prawne w sprawach dotyczących zakresu działalności firmy. Cenią sobie instynkt, inteligencję i logiczne myślenie. Wysoki poziom kompetencji merytorycznych prezentowany przez naszych Pracowników oraz umiejętności dokonywania właściwej oceny sytuacji to pożądane cechy w tym Zespole. Pracownicy naszego Departamentu charakteryzują się opanowaniem i zaangażowaniem, mają rozbudowane zdolności strategiczne, wyrażające się w umiejętności poruszania się w określonym stanie faktycznym i swobodnym stosowaniu przepisów prawa, w sposób zapewniający osiągniecie zamierzonego celu.

Ewelina Makowska
Radca Prawny, Dyrektor Departamentu Prawnego

Jako Dyrektor Departamentu Prawnego i Compliance odpowiada za kompleksową obsługę prawną Spółki. Swoją wiedzą i doświadczeniem wspiera Spółkę Vivus Finance od 2013 roku. Ewelina Makowska jest radcą prawnym z ponad 7-letnim doświadczeniem w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, w tym podmiotów rynku finansowego. W dotychczasowej karierze zawodowej pracowała w międzynarodowych firmach prawniczych, a także w renomowanych polskich kancelariach prawnych. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskała uprawnienia Radcy Prawnego i została wpisana na listę Radców Prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Specjalizuje się w prawie cywilnym i handlowym, a także w prawie finansowym ze szczególnym uwzględnieniem rynku instytucji finansowych.

PION OPERACJI

Pion Operacji składa się z kilku działów i departamentów, które są odpowiedzialne za różne zadania.Departament Obsługi Klienta odpowiada za pierwszy kontakt z Klientem – doradza, proponuje najlepsze rozwiązania, pomaga oraz, co jest dla nich priorytetem: uszczęśliwia Klientów. Dział ten odpowiedzialny jest także za wsparcie przy weryfikacji wniosków pożyczkowych oraz za utrzymywanie mailowego kontaktu z Klientem i dokonywanie procesów związanych z udzielaniem pożyczek. Niezależnie od tego, w jaki sposób Klient się z nami kontaktuje, ma gwarancję profesjonalnej obsługi i indywidualnego podejścia do jego sprawy.Windykacja to departament, w którym nasi pracownicy zawsze starają się pomóc Klientom, doradzić najbardziej relatywne rozwiązanie w danym przypadku. Są elastyczni i wyrozumiali. Każdy z Klientów może liczyć na indywidualne rozpatrzenie jego przypadku.Dział Zarządzania Doświadczeniem Klienta ma dla firmy ogromne znaczenie, ponieważ odpowiedzialny jest za dbanie i kreowanie jak najwyższej jakości obsługi, która ma znaczący wpływ na budowanie wizerunku firmy i jej pozycji na rynku. Wprowadzając międzynarodowe standardy, wyprzedza konkurencję i wyróżnia się na rynku.

FINANSE

Pion Finansów i Rachunkowości to nie tylko segregatory, księgi, wnioski i kalkulatory, to przede wszystkim ludzie pracujący nad dostarczeniem rzetelnej i dokładnej informacji o działalności firmy.Księgowość dba o to, aby każda złotówka przychodu pojawiła się w tym miesiącu, w którym faktycznie ją zarobiliśmy, by żadna faktura nie umknęła, a kontrahenci byli zadowoleni z terminowych płatności. Utrzymują porządek w księgach, rzetelnie ewidencjonują wszystkie zdarzenia, rozliczają zobowiązania i należności, prowadzą rejestry, pilnują pełnej dokumentacji i przejrzystej archiwizacji.Dział Podatkowy, błyszczący erudycją pododdział, dzięki Księgowości uczciwie przedstawia kwoty obowiązkowo świadczone na rzecz Państwa. Uczciwość oznacza dynamiczne dostosowanie się do aktualnej sytuacji legislacyjnej i prawnej – chapeau bas!Dział Kontrolingu spina informacje z każdego kąta firmy. Raportuje, konsoliduje, analizuje czasem prognozuje i budżetuje. Zbiera dane księgowe i wiedzę ekspercką, by firma zawsze miała możliwość podejmowania słusznych decyzji. Ten pion to także codzienne słodkości, których można skosztować, wspólna zabawa i wiele dyskusji nie tylko o pracy.Dział Relacji Zewnętrznych i Kontroli Procesów dba o zapewnienie jak najlepszej jakości współpracy z naszymi partnerami biznesowymi. Dzięki temu każda nowa relacja rozpoczynana się jest w zgodzie z wewnętrznymi procedurami i obowiązującym prawem.

Robert Szcześniewski
Dyrektor Departamentu Ryzka i Informacji Zarządczej

Jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył również podyplomowe studia menadżerskie oraz MBA w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Z rynkiem finansowym związany od 2007 roku. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu ryzykiem kredytowym zdobyte w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego oraz Idea Bank. W Vivusie odpowiada za utrzymanie odpowiedniej jakości portfela kredytowego oraz rozwój metod zarządzania ryzykiem kredytowym, w tym zapobiegania wyłudzeniom.
W wolnym czasie lubi uprawiać sport oraz grać w gry logiczne. Jest wielokrotnym mistrzem Polski w kick-boxingu, a także członkiem MENSA Polska.